Opleiding

Toegekend diploma
Bachelor of Science
Programmaduur
48 maanden
ECTS credits
240
Niveau eindkwalificatie
Bachelor
Vorm
Voltijd
Taal
Engels
School
  • Instituut voor Facility Management
Locaties
  • Groningen

Facility Management, major International Facility Management

Programmabeschrijving

De student die afstudeert aan het Instituut voor Facility Management is een beroepsbekwame Facility Manager, die zelfstandig, als ondernemende dienstverlener, met gedegen kennis van het facilitair domein en nationale en internationale bedrijfsomgevingen, waarde toevoegt met zijn bedrijfskundige kennis en vaardigheden op het gebied van huisvesting en services. 

Leeruitkomsten

De student creëert een professioneel product dat waarde voor mensen en organisaties toevoegt op het gebied van huisvesting en / of services, rekening houdend met people, place, process prosperity en technology.
 
De student formuleert, met gebruikmaking van theorieën en modellen, een onderbouwde visie op relevante trends en ontwikkelingen in de externe omgeving van de organisatie, vertaalt deze in (een advies over) strategisch facilitair beleid, en communiceert daarover op verschillende niveaus binnen (en buiten) de organisatie.    
 
De student voert een strategische marktanalyse uit om kansen en bedreigingen in de markt (nationaal én internationaal) te identificeren.                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                      
De student vertaalt de voordelen en de risico’s van (mogelijke) multidisciplinaire samenwerkingsverbanden met andere organisaties (Make, Buy, Ally) in strategische keuzes voor de organisatie.
 
De student formuleert (een) strategisch verdedigbare en uitvoerbare oplossing(en) voor een complex (internationaal) facilitair vraagstuk, gebruikmakend van de normen van valide en betrouwbaar onderzoek.
 
De student geeft, theoretisch onderbouwd, aanbevelingen over de leiderschapsstijl die past bij het veranderingsproces en de veranderende organisatie in een interculturele context.                                                                              
 
De student ontwikkelt, rekening houdend met de individuele capaciteiten van medewerkers binnen de multiculturele context van de organisatie , een HR-strategie, kiest voor de juiste HR-instrumenten (o.a. ontwikkeling, beloning, gesprekscyclus) om zo de prestatie en motivatie en overeengekomen diensten van de medewerkers te verbeteren.
 
De student vergelijkt en beoordeelt theoretische kaders en modellen betreffende strategie-, kwaliteit en verbeteringsprocessen om te bepalen welke passen bij een bepaald probleem, zoals geïdentificeerd door de student (en opdrachtgever) door middel van oriënterend onderzoek naar de bedrijfsprocessen en de strategie van een organisatie, om zo een gedegen onderzoeksplan op te stellen.
 
De student vergelijkt de organisatieprocessen gerelateerd aan het facility management en de strategie van een organisatie ten einde de effectiviteit en efficiëntie van het primaire proces van de inzet van mensen en middelen te kunnen beoordelen en de gewenste multidisciplinaire strategie te bepalen.
 
De student bereikt dit door het verzamelen en analyseren van informatie en het bepalen van de strategie.
 
De student analyseert de impact op het vraagstuk in de huidige en gewenste situatie van de: economische aspecten, financiële en juridische aspecten en interne processen en de organisatieomgeving.
 
De student stelt een strategisch veranderplan op, gebaseerd op onderzoek, met daarin beschreven de kloof (gap) tussen de huidige en gewenste situatie van de faciliterende (hospitality) processen en strategie van een organisatie, met adviezen over passende veranderingen (o.a. gericht op gastvrijheid, gezondheid en duurzaamheid) en de implementatie daarvan.
 
De student communiceert op heldere en professionele wijze met verschillende partijen op verschillende niveaus, zowel binnen als buiten de organisatie.                                                                                                                                      
 
De student presenteert resultaten, plannen, conclusies en aanbevelingen mondeling en schriftelijk in correct Nederlands en/of Engels
 
De student reflecteert op zijn/haar persoonlijke vaardigheden en beroepshouding als een beginnend facility management professional en  geeft aan hoe deze zijn ontwikkeld tijdens de opleiding en hoe die vaardigheden en beroepshouding zullen worden ingezet in de toekomstige carrière.
 
 
 
 

Programma

Facility Management, major International Facility Managementcredits

Year 3 Facility Management, major International Facility Management 60