Opleiding

Toegekend diploma
Bachelor of Science
Programmaduur
48 maanden
ECTS credits
240
Niveau eindkwalificatie
Bachelor
Vorm
Voltijd
Taal
Nederlands
School
 • Instituut voor Business, Marketing en Finance
Locaties
 • Groningen

Accountancy

Programmabeschrijving

De afgestudeerde kan alle administratieve taken uitvoeren voor bedrijven die niet zijn onderworpen aan wettelijke controles, kan ondernemers adviseren en helpen bij het uitbreiden van hun bedrijf en kan voorbereidingen treffen voor wanneer het bedrijf onderworpen is aan wettelijke controles. De afgestudeerde is ook in staat om operationeel een wettelijke controle uit te voeren in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Afgestudeerden kennen de grenzen van hun eigen kennis en vaardigheden en weten wanneer ze klanten moeten verwijzen naar specialisten. Ze kunnen ook vaststellen wanneer de bedrijven van hun klanten groot genoeg zijn om onderworpen te worden aan wettelijke controles en dus wanneer hun klanten beter af zijn met een accountant die volledige certificeringsautoriteit kan aanbieden.

Leeruitkomsten

De afgestudeerde kan:
 • een (geautomatiseerde) boekhouding opzetten. Hij/zij kan dit zelfstandig doen in het geval van minder complexe organisaties en onder supervisie in het geval van complexe organisaties;
 • een jaarrekeningen opstellen en de cliënt adviseren als externe dienstverlener in een dynamische omgeving. Hij/zij kan dit zelfstandig doen in het geval van minder complexe organisaties en onder supervisie in het geval van complexe organisaties;
 • meewerken in een controleteam om de controle van de jaarrekening uit te voeren in een dynamische (internationale) omgeving, met inachtneming van internationaal aanvaarde normen;
 • een betrouwbaarheidssysteem opzetten op basis van internationaal aanvaarde normen en kan het betrouwbaarheidssysteem van een organisatie beoordelen en hierover advies geven. Hij/zij doet dit als een externe dienstverlener in een dynamische nationale/internationale context;
 • haar/zijn kennis gebruiken om advies te geven over fiscale zaken op basis van nationale wetgeving. Hij/zij doet dit als een externe dienstverlener in een multidisciplinair team;
 • adviseren over financiële, strategische en juridische kwesties op basis van nationale/ internationale wet- en regelgeving, concepten en theorieën. Hij/zij doet dit als een externe dienstverlener in een multidisciplinair team;
 • een flexibele aanpak hanteren binnen een interculturele financieel/economische context. Hij/zij kan verschillende manieren van denken en/of wereldbeelden erkennen en erkennen (in een internationale context);
 • een praktijkgericht onderzoek uitvoeren en beschikt over de vereiste onderzoeksvaardigheden voor een financiële professional en onderbouwt zelfstandig zijn/haar beslissingen/oplossingen vanuit een objectief perspectief;
 • zijn/haar IT-vaardigheden inzetten in een brede financieel-economische context;
 • persoonlijk leiderschap tonen en professionele scepsis toepassen bij het werken in een financieel-economische context, rekening houdend met verschillende belangen. Hij/ zij handelt in overeenstemming met professionele gedragscodes en ethische, sociale en duurzame normen en waarden;
 • een ondernemende houding aannemen binnen een financieel/economische context, gebaseerd op specifieke vaardigheden en kennis;
 • samenwerken in een multidisciplinaire en interdisciplinaire financieel-economische context, met het oog op verbetering van de kwaliteit van het eindresultaat;
 • zowel in woord als geschrift communiceren in het Nederlands (F4) en het Engels (B2) in een financieel-economische context. De communicatie heeft betrekking op advies en professionele meningsvorming.

Programma

Accountancycredits