Opleiding

Toegekend diploma
Bachelor of Arts
Programmaduur
48 maanden
ECTS credits
240
Niveau eindkwalificatie
Bachelor
Vorm
Voltijd
Taal
Nederlands
School
 • Instituut voor Communicatie, Media & IT
Locaties
 • Groningen

Communicatie

Programmabeschrijving

De opleiding Communicatie leidt studenten op tot junior communicatieprofessionals die complexe communicatieproblemen van organisaties kunnen oplossen.
Een student met een afgeronde opleiding Communicatie kan terecht komen in het bedrijfsleven, bij de overheid, bij communicatieadviesbureaus of kan als zelfstandig ondernemer aan de slag gaan. De student beschikt na het afstuderen over brede kennis en vaardigheden op het gebied van communicatie die nodig zijn voor een carrière in een breed scala aan terreinen: marketingcommunicatie, branding, public relations, corporate communicatie en public affairs.
De afgestudeerde communicatieprofessional verbindt mensen en organisaties, is internationaal georiënteerd en staat daarbij open voor veranderingen en culturele diversiteit. De communicatieprofessional is bovendien ondernemend en past zich gemakkelijk aan in een onbekende situatie en kan zich benodigde kennis en vaardigheden snel zelf eigen maken.
 

Leeruitkomsten


1. Context & strategie. De junior professional…
 • Signaleert ontwikkelingen die relevant zijn voor de organisatie, overziet internationale en (inter)culturele ontwikkelingen en vertaalt de implicaties hiervan naar het communicatiebeleid.
 • Overziet ontwikkelingen in het vakgebied en het (internationale) medialandschap en kan deze inzichten vertalen naar de communicatiestrategie.
 
2. Doelgroep & gedrag. De junior professional…
 • Voert een praktijkonderzoek methodisch uit en hanteert daarbij passende onderzoeksmethoden.
 • Onderzoekt de wensen en behoeften van de doelgroep en begrijpt welke contextuele (culturele) factoren van invloed zijn op het gedrag van de doelgroep.
 • Verantwoordt communicatie-interventies op basis van kennis, theorie en inzichten uit onderzoek.
 
3. Concept & creatie. De junior professional…
 • Werkt een (creatief) concept uit dat aansluit bij de wensen van de (internationale) doelgroep en/of de doelstellingen van de organisatie. 
 • Selecteert geschikte kanalen en (digitale) tools om passende communicatie voor de doelgroep te kiezen.
 • Creëert relevante content die aansluit bij het concept en bij de doelstellingen van de organisatie.
 
4. Planning & organisatie. De junior professional…
 • Ontwerpt planningen voor de implementatie van beroepsproducten rekening houdend met doelgroepen, doelstellingen en budget en organiseert de uitvoering.
 
5. Overtuiging & draagvlak. De junior professional…
 • Adviseert vanuit de organisatie of als externe adviseur (consultant) over de communicatie van de organisatie, rekening houdend met de communicatiestrategie van de organisatie.
 • Communiceert zowel mondeling als schriftelijk correct, doelgroepgericht, zakelijk en beknopt en creëert hiermee draagvlak (commitment).
 
6. Verbinding & begeleiding. De junior professional…
 • Organiseert interactie en samenwerking, zorgt voor (netwerk) ontmoetingen, vergroot zijn (internationale) netwerk en spreekt dit netwerk aan bij specifieke kennis- of informatiebehoefte.
 • Ziet kansen, ontplooit initiatieven en durft te experimenteren.

Programma

Communicatiecredits

Jaar 3 Communicatie 60