Opleiding

Toegekend diploma
Bachelor of Arts
Programmaduur
48 maanden
ECTS credits
240
Niveau eindkwalificatie
Bachelor
Vorm
Voltijd
Taal
Engels, Nederlands
School
  • Lucia Marthas Institute for Performing Arts
Locaties
  • Groningen

Dans

Programmabeschrijving

De afgestudeerde pop-, theater-, musicaldanser is een podiumkunstenaar, die geschoold is in dans, zang en acteren. Daarnaast bezit hij specifieke expertise binnen de podiumkunstvorm popdans, theaterdans en musicaldans. Bij deze vormen van dans vormen zang- en acteerkunst een sterke ondersteuning. De afgestudeerde beschikt over een hoge mate van artisticiteit, vaardigheid, multidisciplinariteit en ondernemerschap. Daarnaast wordt van hem een duidelijke eigen visie op het theatervak gevraagd en heeft de afgestudeerde zelfsturend vermogen en leercompetenties ontwikkeld. Het werkveld waarvoor LMIPA opleidt is internationaal. Vrijwel iedere afgestudeerde heeft ervaring opgedaan in het buitenland. Het is dan ook de visie van LMIPA dat een brede, internationale oriƫntatie vereist is voor een beginnend beroepsbeoefenaar.

 

Leeruitkomsten

Visionair:
De afgestudeerde bezit het vermogen om opvattingen en overtuigingen op het eigen vakgebied te verwerven en voelt een innerlijke noodzaak deze te communiceren en productief te maken in dans en muziektheater producties. De afgestudeerde zet zijn ambitie in voor de podiumkunsten; hij houdt van zijn vak en is bevlogen en werkt vanuit een visie op de podiumkunst en kan deze professioneel toelichten.

Creƫrend Vermogen:
De afgestudeerde is in staat om vanuit een eigen artistieke visie betekenis te geven aan artistiek werk.

Ambachtelijk Vermogen:
De afgestudeerde past brede instrumentele vaardigheden en kennis vakmatig toe in zijn werk.

Onderzoekend en Reflectief Vermogen:
De afgestudeerde komt door onderzoek en reflectie tot inzicht en kennis voor zijn functioneren als professional en kan deze inzetten in artistieke en maatschappelijke context.

Vermogen tot Groei en Vernieuwing:
De afgestudeerde kan zijn kunstenaarschap en zijn werkwijze blijvend ontwikkelen en verdiepen en levert hierdoor een bijdrage aan de ontwikkeling van het vakgebied en de maatschappij.

Ondernemend en Organiserend Vermogen:
De afgestudeerde kan zijn ambities effectief vormgeven in een interdisciplinair en (inter)nationaal werkveld van de uitvoerende kunsten.

Communicatief Vermogen:
De afgestudeerde is in staat tot effectieve interactie binnen uiteenlopende beroepscontexten.

Vermogen tot Samenwerken:
De afgestudeerde draagt vanuit zijn functie constructief bij aan de totstandkoming van een artistiek product of proces.
 

Programma

Danscredits