Opleiding

Toegekend diploma
Bachelor of Science
Programmaduur
48 maanden
ECTS credits
240
Niveau eindkwalificatie
Bachelor
Vorm
Voltijd
Taal
Nederlands
School
 • Instituut voor Business, Marketing en Finance
Locaties
 • Groningen

Finance & Control voltijd

Programmabeschrijving

Afgestudeerden van het bachelorprogramma Finance and Control zijn gekwalificeerd om te werken op het gebied van financiële economie, bedrijfsorganisatie en financiële rapportering. Ze zijn in staat om supply chains en de bijbehorende informatiesystemen, inclusief financiële informatiesystemen, te implementeren en te beheren. Afgestudeerden zijn competent om deze processen te beheren en te optimaliseren en bedrijfsgegevens om te zetten in bruikbare managementinformatie.

Leeruitkomsten

De afgestudeerde:
 • kan inzichten in de externe omgeving van een organisatie faciliteren en kan (lijn) management adviseren om ervoor te zorgen dat de organisatie de juiste beslissingen neemt (Strategisch management);
 • kan bijdragen aan het ontwerp van het managementcontrolesysteem van een organisatie, die een organisatie stuurt, beheert en bewaakt, om de strategische doelstellingen te bereiken (Performance Management);
 • kan geschikte analysemethoden selecteren en toepassen, om ervoor te zorgen dat een organisatie de juiste beslissingen neemt (Prestatiemanagement);
 • kan adviseren over het ontwerp van de informatievoorziening en bedrijfsprocessen, met het oog op het managen van risico's in een organisatie (Governance, Risk, Compliance);
 • kan adviseren over financiële aangelegenheden, rekening houdend met fiscale aspecten en financiële risico's (financiën, operaties en rapportage);
 • kan adviseren over het optimale ontwerp voor informatievoorziening en bedrijfsprocessen, met het oog op het verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van een organisatie (Finance, Operations and Reporting);
 • kan externe verantwoordingsoverzichten opstellen en analyseren, rekening houdend met de toepasselijke richtlijnen, wet- en regelgeving (financiën, operaties en rapportage);
 • kan een flexibele benadering hanteren binnen een interculturele financieel-economische context. Hij / zij kan verschillende manieren van denken en / of wereldbeelden erkennen en erkennen (in een internationale context);
 • beschikt over de vereiste onderzoekvaardigheden van een financiële professional en kan zelfstandig zijn / haar beslissingen / oplossingen onderbouwen vanuit een objectief en afdelingsoverschrijdend perspectief;
 • is IT geletterd / heeft IT-vaardigheden in een brede financieel-economische context;
 • kan persoonlijk leiderschap tonen en professionele scepsis toepassen bij het werken in een financieel / economische context, rekening houdend met verschillende belangen. Hij / zij handelt in overeenstemming met professionele gedragscodes en ethische, sociale en duurzame normen en waarden;
 • kan een ondernemende aanpak nemen binnen een financieel / economische context, gebaseerd op specifieke vaardigheden en kennis;
 • kan samenwerken in een multidisciplinaire en interdisciplinaire financieel-economische context, met het oog op verbetering van de kwaliteit van het eindresultaat;
 • kan zowel in woord als geschrift communiceren in het Nederlands (F4) en het Engels (B2) in een financieel-economische context. De communicatie heeft betrekking op advies en professionele meningsvorming.

Programma

Finance & Control voltijdcredits

Jaar 3 Finance & Control Voltijd 60

Jaar 4 Finance & Control Voltijd 60