Opleiding

Toegekend diploma
Bachelor of Science
Programmaduur
48 maanden
ECTS credits
240
Niveau eindkwalificatie
Bachelor
Vorm
Voltijd
Taal
Nederlands
School
 • Instituut voor Business, Marketing en Finance
Locaties
 • Groningen

Finance, Tax and Advice

Programmabeschrijving

De activiteiten van afgestudeerden van Finance, Tax and Advice zijn gericht op het identificeren en analyseren van financiële risico's van zowel commerciële als particuliere klanten. Ze hebben het vermogen om klantgegevens te vertalen naar hoogwaardige financiële diensten. Daartoe hebben ze effectieve vaardigheden ontwikkeld op het gebied van analyse, probleemoplossing en communicatie, evenals competenties die relevant zijn voor bank-, verzekerings- en belastingadvies. Afgestudeerden werken volgens hoge professionele normen en handelen op een manier bepaald door de professionele code. Als dienstverleners werken afgestudeerden vanuit het uitgangspunt dat rendement, risico en klantrelaties voortdurend tegen elkaar moeten worden afgewogen. Ze hebben praktische en geïntegreerde kennis en vaardigheden ontwikkeld die geschikt zijn om een succesvol financieel of belastingadviseur te zijn.

Leeruitkomsten

De afgestudeerde:
 • kan uitgebreide financiële, fiscale en juridische adviezen geven aan individuele klanten in een multidisciplinaire context en op een sociaal verantwoorde manier in overeenstemming met wettelijke vereisten;
 • kan (effectief) advies geven aan zakelijke klanten (ondernemers) bij het starten en / of reorganiseren van een onderneming, zowel zelfstandig als in een team;
 • kan een bestaand klantennetwerk en een bestaande klantenportefeuille binnen een organisatie effectief beheren en onderhouden en acquisitie uitvoeren;
 • kan een risicoanalyse uitvoeren voor individuele klanten, zakelijke klanten en zijn eigen organisatie in een internationale context;
 • kan belastingaangiften voorbereiden voor individuele en zakelijke klanten, en kan klanten informeren / adviseren over hun fiscale positie op basis van deze belastingaangifte (en hun jaarrekening);
 • kan een flexibele benadering hanteren binnen een interculturele financieel-economische context. Hij / zij kan verschillende manieren van denken en / of wereldbeelden herkennen en erkennen (in een internationale context);
 • beschikt over de vereiste onderzoekvaardigheden van een financiële professional en kan zelfstandig zijn / haar beslissingen / oplossingen onderbouwen vanuit een objectief en afdelingsoverschrijdend perspectief;
 • is IT geletterd / heeft IT-vaardigheden in een brede financieel-economische context;
 • neemt persoonlijk leiderschap en een professionele kritische houding aan bij het werken in de werksituatie in een financiële context, rekening houdend met verschillende belangen. Hij / zij handelt in overeenstemming met professionele gedragscodes, evenals met ethische, sociale en duurzame normen en waarden;
 • kan een ondernemende aanpak nemen binnen een financieel / economische context, gebaseerd op specifieke vaardigheden en kennis;
 • kan samenwerken in een multidisciplinaire en interdisciplinaire financieel-economische context, met het oog op verbetering van de kwaliteit van het eindresultaat;
 • kan zowel in woord als geschrift communiceren in het Nederlands (F4) en het Engels (B2) in een financieel-economische context. De communicatie heeft betrekking op advies en professionele meningsvorming.

Programma

Finance, Tax and Advicecredits

Jaar 4 Finance, Tax and Advice 60