Opleiding

Toegekend diploma
Bachelor of Education
Programmaduur
48 maanden
ECTS credits
240
Niveau eindkwalificatie
Bachelor
Vorm
Voltijd
Taal
Engels, Nederlands
School
  • Lucia Marthas Institute for Performing Arts
Locaties
  • Amsterdam

Docent Dans

Programmabeschrijving

De afgestudeerde Docent Dans is voorbereid op het dansdocentschap, maar is in de visie van LMIPA tevens een competente podiumkunstenaar. De afgestudeerde docent Dans heeft zijn specifieke expertise binnen de popdans, theaterdans, urban en musicaldans. Bij deze vormen van dans zijn ballet, jazz- en tapdans en song & dance een sterke ondersteuning. De docent Dans kan dan ook lessen in deze disciplines verzorgen. De afgestudeerde docent Dans is tevens toegerust om leergangen te ontwerpen voor de verschillende segmenten, waarbij deze kunnen worden toegespitst op de verschillende leeftijdsgroepen en niveaus. Daarnaast wordt van hem een duidelijke eigen visie op het theateronderwijs gevraagd en heeft de afgestudeerde zelfsturend vermogen en leercompetenties ontwikkeld. Het werkveld waarvoor LMIPA opleidt is internationaal. Vrijwel iedere afgestudeerde heeft ervaring opgedaan in het buitenland. Het is dan ook de visie van LMIPA dat een brede, internationale oriƫntatie vereist is voor een beginnend beroepsbeoefenaar.
 

Leeruitkomsten

Artistiek Vermogen:
De afgestudeerde heeft een coherente artistieke visie van waaruit hij artistieke processen en producten realiseert. Hiermee inspireert en begeleidt hij lerenden in hun persoonlijke artistieke ontwikkeling.

Pedagogisch & Didactisch Vermogen:
De afgestudeerde beschikt over een breed spectrum aan pedagogische en didactische kennis en vaardigheden. Daarmee brengt hij voor individuele en groepen lerenden veilige en krachtige leeromgevingen tot stand.

Interpersoonlijk Vermogen:
De afgestudeerde beschikt over een breed spectrum aan communicatieve kennis en vaardigheden. Daarmee brengt hij, vanuit zijn ambassadeurschap voor de kunsten, effectieve interacties en samenwerkingsvormen tot stand in verschillende beroepscontexten.

Omgevingsgericht Vermogen:
De afgestudeerde signaleert en onderzoekt relevante ontwikkelingen in de diversiteit van de globaliserende samenleving. Hij benut kansen en mogelijkheden om op een zakelijke en georganiseerde wijze de verbinding te leggen met zijn beroepspraktijk.

Kritisch, Reflectief en Onderzoekend Vermogen:
De afgestudeerde komt door reflectie en onderzoek tot inzicht en kennis voor zijn functioneren als professional. Hij zet zijn onderzoeksvaardigheden in om lerenden te stimuleren bij de ontwikkeling van een onderzoekende houding en te begeleiden bij het doen van eenvoudig onderzoek.
 

Programma

Docent Danscredits