Opleiding

Toegekend diploma
Associate degree in Dance
Programmaduur
24 maanden
ECTS credits
120
Niveau eindkwalificatie
Associate degree
Vorm
Voltijd
Taal
Engels, Nederlands
School
  • Lucia Marthas Institute for Performing Arts
Locaties
  • Amsterdam

Dans

Programmabeschrijving

De afgestudeerde pop-, show-, musicaldanser is een podiumkunstenaar, die geschoold is in dans, zang en acteren. Daarnaast bezit hij specifieke expertise binnen de podiumkunstvorm popdans, showdans en musicaldans. Bij deze vormen van dans vormen zang- en acteerkunst een sterke ondersteuning. De opleiding Hbo-Ad Dans leidt jonge podiumkunstenaars op die in het werkveld vooral uitvoerend worden ingezet. Het gaat hierbij om podiumkunstenaars die worden gekozen voor een bepaalde rol in een professionele productie op basis van een specifiek talent, leeftijd, geslacht en uitvoerende kwaliteiten. De afgestudeerde beschikt over de basiskennis om een vervolgopleiding om de eerste cyclus (Bachelor) af te ronden.
 

Leeruitkomsten

Visionair
De afgestudeerde bezit het vermogen om opvattingen en overtuigingen op het eigen vakgebied te verwerven en voelt een innerlijke noodzaak deze te communiceren en productief te maken in dans.

Creërend (artistiek) Vermogen
De afgestudeerde bezit het vermogen om concepten en artistieke ideeën (van de choreograaf) in dans- en muziektheater vorm te geven. de afgestudeerde geeft, op aanwijzing van derden, zichtbaar vorm aan een creatieve invulling.

Ambachtelijk Vermogen
De afgestudeerde bezit het vermogen om een breed scala aan instrumentele vaardigheden en ambachtelijke kennis vakbekwaam toe te passen in zijn werkzaamheden.

Analytisch & Assimilerend Vermogen
De afstuderende bezit het vermogen om (artistieke) producten en processen van de dans-, muziektheaterkunst te ontleden en dit in het beroep professioneel toe te passen.

Innovatief Vermogen
De afgestudeerde bezit het vermogen om mogelijkheden te verkennen en praktisch onderzoek te doen binnen het werkveld van de Performing Arts.

Reflectief Vermogen:
De afgestudeerde bezit het vermogen om te reflecteren op het eigen handelen.

Lerend Vermogen:
De afgestudeerde bezit het vermogen om te leren en zich blijvend te ontwikkelen.

Omgevingsgericht Vermogen
De afgestudeerde bezit het vermogen om relevante omgevingsfactoren te signaleren en te gebruiken in zijn werkveld.

Ondernemend Vermogen
De afgestudeerde bezit het vermogen om zelfstandig vorm te geven aan een professioneel bestaan binnen de wereld van podiumkunsten.

Communicatief Vermogen:
De afgestudeerde bezit het vermogen om professioneel te handelen in de verschillende beroepscontexten zowel mondeling als schriftelijk.

Vermogen tot Samenwerken
De afgestudeerde geeft, zowel zelfstandig als op aanwijzing van derden, zichtbaar vorm aan artistieke concepten en ideeën.