Opleiding

Toegekend diploma
Bachelor of Science
Programmaduur
48 maanden
ECTS credits
240
Niveau eindkwalificatie
Bachelor
Vorm
Voltijd
Taal
Nederlands
School
  • Academie voor Gezondheidsstudies
Locaties
  • Groningen

B Opleiding voorLogopedie

Programmabeschrijving

De opleiding Logopedie is een vierjarige, geaccrediteerde opleiding. De opleiding leidt op tot het beroep van Logopedist.
De opleiding Logopedie bereidt studenten voor op een kennisintensieve dynamische samenleving die vraagt om logopedisten die breed inzetbaar zijn en een actieve bijdrage leveren aan kennisverspreiding over het beroep en het vakgebied. De studenten zijn in staat zich efficiënt kennis en vaardigheden eigen te maken om daarmee een cliënt of opdrachtgever van dienst te zijn.
De arbeidsmarkt vraagt om logopedisten die doelgericht en evidence-based kunnen handelen in gevarieerde, nieuwe situaties. Naast beroepskennis moeten zij ook beschikken over een onderzoekende houding en communicatief vermogen, het vermogen tot samenwerking, analyse, methodisch denken, kortom probleem-oplossend kunnen werken. Daartoe leidt de opleiding Logopedie studenten beroepsgericht op aan de hand van een beroepsgericht curriculum. Dit door in hoge mate een horizontale integratie aan te brengen tussen theorie, praktijk en reflectie. Door de student binnen een realistische en motiverende beroepscontext met groeiende complexiteit op te leiden en variatie aan te brengen in onderwijswerkvormen met beroepsgerichte inhouden, wordt een inspirerende onderwijswerkplaats gegarandeerd. Met de verticale opbouw en samenhang van onderwijsinhouden beoogt de opleiding een toename van de zelfsturing resulterend in verantwoordelijke professionals.
 

Leeruitkomsten

Het eindniveau is gebaseerd op de CanMEDS-rollen (Canadian Medical Canadian Medical Education Directives for Specialists) en wordt beschreven in het “Opleidingsprofiel Bachelor Logopedie Nederland (2017)”. In de bladen van de bloem (zie fig. 1) staan alle rollen van de logopedist. De rol van Logopedist vormt het hart van de bloem en staat centraal in het Opleidingsprofiel. In deze rol integreert de logopedist de andere rollen tijdens het toepassen van logopedische kennis, vaardigheden en professionele waarden bij het bieden van hoogkwalitatieve en veilige patiëntgerichte zorg.
 

Programma

B Opleiding voorLogopediecredits

Hoofdfase deel 90