Opleiding

Toegekend diploma
Bachelor of Science
Programmaduur
48 maanden
ECTS credits
240
Niveau eindkwalificatie
Bachelor
Vorm
Duaal
Taal
Nederlands
School
  • Academie voor Gezondheidsstudies
Locaties
  • Groningen

B Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken

Programmabeschrijving

De opleiding MBRT (Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken) is een vierjarige, geaccrediteerde opleiding. De opleiding leidt op tot het beroep van Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB’er).
De opleiding bereidt studenten voor op de toekomst. Veranderingen in maatschappij en zorg waarbij in de zorg een verschuiving optreedt van zorg en ziekte naar gedrag en gezondheid, vragen naast vakkennis en vaardigheden om ondernemendheid, ICT geletterdheid, leven lang ontwikkelen, taalvaardigheid, kennis van technologie, (interdisciplinair) samenwerking en onderzoeksvaardigheden. Het werkveld is een belangrijke partner. Zij zijn betrokken bij de opleiding en het ontwikkelen en geven van het onderwijs. Praktijkgericht onderzoek is een samenwerking tussen studenten, docenten, het werkveld en aanpalende organisaties, waarbij de uitkomsten van het onderzoek toepasbaar zijn in het werkveld en het onderwijs.
Samen met internationale partners biedt de opleiding onderwijsprogramma’s en uitwisselingen voor zowel studenten als docenten. Een substantieel deel van de studenten doet door middel van een stage ervaringen op met werken in het buitenland. Daarmee zorgt de opleiding ervoor dat werken in het buitenland een reële optie wordt voor alumni MBRT. De opleiding biedt studenten diverse studieroutes waardoor hun talenten maximaal ingezet en benut kunnen worden. Ook behoort een uitstroomprofiel klinische neurofysiologie tot de mogelijkheden.
Het onderwijs is blended waarbij o.a. Blackboard gebruikt wordt als digitale leeromgeving. Direct contact tussen studenten en docenten vindt de opleiding belangrijk omdat het tegemoet komt aan beleefde kleinschaligheid en laagdrempeligheid.
 

Leeruitkomsten

Het curriculum van de opleiding MBRT is gebaseerd op de volgende zeven beroepsrollen:
  • Expert Medische Beeldvorming en Radiotherapie
  • Communicator
  • Samenwerker
  • Organisator
  • Gezondheidsbevorderaar
  • Onderzoeker
  • Professional
Deze beroepsrollen zijn ontleend aan het Canadian Medical Education Directions for Specialists (CanMEDS). Wereldwijd vormt deze rollenstructuur een hoogwaardige standaard voor de opleiding van medisch specialisten en worden daarnaast toegepast bij andere zorgopleidingen. Het gebruik van dit raamwerk wordt zowel nationaal als internationaal herkend en erkend.
Per beroepsrol zijn leeruitkomsten op eindniveau vastgesteld in het opleidingsprofiel waaraan de student gedurende de opleiding werkt.