Opleiding

Toegekend diploma
Bachelor of Science
Programmaduur
48 maanden
ECTS credits
240
Niveau eindkwalificatie
Bachelor
Vorm
Voltijd
Taal
Nederlands
School
  • Academie voor Gezondheidsstudies
Locaties
  • Groningen

B Voeding en Diëtetiek

Programmabeschrijving

De opleiding Voeding en Diëtetiek behoort samen met de opleidingen Logopedie, Fysiotherapie, Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken, Mondzorgkunde, Management in de Zorg en Physician Assistant tot de Academie voor Gezondheidsstudies van de Hanzeho­ge­school van Groningen. De opleiding verzorgt eerste fase, d.w.z. de bachelor, voltijds Hoger Beroepsonderwijs behorend tot het Hoger Gezondheidszorg Onder­wijs. Bij de opleiding Voeding & Diëtetiek worden studenten opgeleid tot specialisten op het gebied van voeding in relatie tot gezondheid.
 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie verschillende werkvelden waarin de diëtist terecht kan komen nl. de zorg, preventie en health promotion en de voedingsindustrie. In het curriculum is dit uitgewerkt in totaal vier majoren, resp. Voeding en Zorg, Voeding en Vitaliteit en Voeding en Bedrijf en daarnaast is het mogelijk om (via het volgen van een minor) een verbredend programma te volgen wat resulteert in de major Voeding en Samenleving.
 
 

Leeruitkomsten

In 2013 is door de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) het beroepsprofiel diëtist vastgesteld, waarbij uitgegaan wordt van de zeven Canmeds gebieden. Analoog daaraan is het landelijke opleidingsprofiel uitgewerkt waarin alle leeruitkomsten verwerkt zijn.
 
Kern van de beroepsuitoefening is het vakinhoudelijk handelen. Alle andere competentiegebieden raken hieraan en krijgen er richting door. De zeven competentiegebieden in het Beroepsprofiel beschrijven de gehele breedte van het vakgebied van de diëtist.
 
De competentiegebieden gebaseerd op de CanMeds zijn:
1.      Vakinhoudelijk handelen
2.      Communicatie
3.      Samenwerking
4.      Kennis en wetenschap
5.      Maatschappelijk handelen
6.      Organisatie
7.      Professionaliteit