Vak: Testen credits: 2

Vakcode
ITVB16CON3
Naam
Testen
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
2
Taal
Nederlands
Coördinator
R. van Dijk
Werkvormen
  • Hoorcollege
  • Werkcollege
Toetsen
  • Testen - Schriftelijk, organisatie tentamenbureau

Leeruitkomsten

Na afronden van deze cursus:
  1. Kan de student een teststrategie maken;
  2. Kan de student een testontwerp maken;
  3. Kan de student een test uitvoeren

Inhoud

In het college testen leert de student een gestructureerde aanpak toe te passen voor het testen. In de aanpak wordt de basis van testen behandeld, kwaliteit criteria beschreven tezamen met acceptatie criteria. De uit te voeren tests worden door middel van test scripts uitgevoerd. Hierin wordt de technische vertaling gemaakt van beschreven test scenario naar techniek. Tevens leert de student op een doelgerichte wijze specifiek te rapporteren over het resultaat van uitgevoerde tests teneinde een indruk te geven van de kwaliteit van de software.

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Instituut voor Communicatie, Media & IT