Vak: Financieel Management credits: 2

Vakcode
ITVB16EAI3
Naam
Financieel Management
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
2
Taal
Nederlands
Coördinator
G.J. Vegter
Werkvormen
  • Gastcollege
  • Hoorcollege
  • Werkcollege
Toetsen
  • Financieel Management - Schriftelijk, organisatie tentamenbureau

Leeruitkomsten

De student:

- voorspelt de impact van financiele transacties op de "boeken" "balans", "resultatenrekening" en "liquiditeitsoverzicht" op basis van financiele managementtheorieen.   
- herkent de verschillen tussen kosten, omzet, ontvangsten en uitgaven op basis van financiele managementtheorieen.   
- berekent vanuit financiele transacties de effecten op kosten, omzet, ontvangsten, uitgaven en te batalen belasting van een organisatie op basis van financiele managementtheorieen.     
- berekent ratio's van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit op basis van financiele managementtheorieen.   
- berekent vanuit financiele transacties diverse afschrijvingsmethoden van activa op basis van financiele managementtheorieen.   
- voert een break-evenanalyse uit en berekent de bijbehorende veiligheidsmarge op basis van financiele managementtheorieen.
- berekent de integrale kostprijs bij een normale bezetting van een product op basis van financiele managementtheorieen.
- berekent de netto contante waarde en de terugverdienperiode van een investering op basis van financiele managementtheorieen.

 

Inhoud

In het vak "Financieel Management" leert de student wat de financiele effecten zijn van de bedrijfsvoering (uitvoeren van transacties in de bedrijfsprocessen) van een organisatie. Daartoe neemt de student kennis van diverse financiele en boekhoudkundige begrippen vanuit financiele managementtheorieen.
De student past vervolgens deze financiele en boekhoudkundige begrippen toe door middel van het berekenen van het effect van financiele transacties op de boekhouding "de boeken" van een organisatie. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in diverse casussen. 

 
 
 

 

 

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Instituut voor Communicatie, Media & IT