Vak: Enterprise AppIication Integration credits: 2

Vakcode
ITVB16EAI4
Naam
Enterprise AppIication Integration
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
2
Taal
Nederlands
Coördinator
G.J. Vegter
Werkvormen
  • Hoorcollege
  • Practicum / Training
Toetsen
  • EAI - Overige toetsing

Leeruitkomsten

De student kan:
  • de verschillende concepten die van belang zijn bij EAI benoemen en herkennen.
  • de verschillende messaging patterns beschrijven en gebruiken.
  • door gebruik te maken van tooling een aantal applicaties met elkaar integreren.

Inhoud

De student krijgt theoretische en praktische kennis van Enterprise Application intergration. De student leert concepten als loosly coupled, Service Oriented Architecture en de Enterprise Service Bus. Daarnaast zullen een aantal technieken en tools, zoals JMS, SOAP en REST, behandeld worden.
Naast het theoretische deel is er een praktijk gedeelte waarbij de student leert om te gaan met EAI tooling om integratie van meerdere applicaties te realiseren.
 

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Instituut voor Communicatie, Media & IT