Vak: Project IT Infrastructuren credits: 2

Vakcode
ITVB16ITI1
Naam
Project IT Infrastructuren
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
2
Taal
Nederlands
Coördinator
J.H.F. Bredek
Werkvormen
  • Projectonderwijs
Toetsen
  • Project IT Infrastructure - Overige toetsing

Leeruitkomsten

De student:
  • inventariseert requirements van een gewenste IT-oplossing middels een interview met buitenlandse, niet-technische klanten, rekening houdend met culturele verschillen
  • ontwerpt a.d.h.v. requirements een IT-systeem, gegeven een aantal op voorhand gegeven en gelimiteerde hardware
  • realiseert en documenteert het ontwerp middels op voorhand gegeven hardware
  • presenteert zijn/haar product aan buitenlandse, niet-technische klanten, rekening houdend met culturele verschillen

Inhoud

In het project gaat het vooral om het integreren van de aangeleerde vaardigheden en de theorie.
 
Research technieken maken een integraal onderdeel uit van de opdracht, net als ICC.
 
Er wordt gewerkt met remote filesystems, open source besturingsysteen en een mix van fysieke en virtuele hardware.
Het verschil tussen SE en NSE is dat studenten NSE zich met name richten op het op[zetten en beheren van diensten van een besturingsysteem en onderliggende netwerk. SE studenten richten zich meer op realiseren van een applicatie op een OS die d.m.v netwerk data uitwisselt
Er wordt in groepsverband een project opgeleverd.Alle projectgroepen bestaan uit een combinatie van SE & NSE studenten, met minimaal 1 van beide typen in iedere groep

School(s)

  • Instituut voor Communicatie, Media & IT