Vak: Project Enterprise Resource Planning credits: 3

Vakcode
ITVB17EAI1
Naam
Project Enterprise Resource Planning
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
3
Taal
Nederlands
Coördinator
G.J. Vegter
Werkvormen
  • Projectonderwijs
Toetsen
  • Project ERP - Overige toetsing

Leeruitkomsten

De student demonstreert in samenwerking met projectteamleden een ERP systeem te kunnen configureren, te demonstreren en te kunnen integreren met een externe applicatie met behulp van integratiesoftware.

Inhoud

Het doel van het project is het parameteriseren en  testen van processen in een ERP pakket. Daarnaast is het doel om het ERP pakket te integreren met een andere applicatie met behulp van integratie software . 
Middels procesbeschrijvingen en product reviews  met de opdrachtgever/klant verwerft de student inzicht in de benodigde functionaliteit van het ERP pakket. De student werkt in een projectgroep en levert de volgende producten op o.a. via een demonstratie:
Ingerichte webshop module van het ERP pakket
Integratie met een externe applicatie m.b.v. integratie tool
Werkend inkoop-, productie-, voorraadbeheer- en MRP-proces
Inrichtingsdocumentatie van het ERP pakket
Trainingsmateriaal voor gebruikers  
 
 
SLB (0,5 EC, periode 1,2,3 of 4): 4 workshops over Netwerken, Belbin, Core Quandrants en sollicitatie training. Hierbij moet de student een reflectie verslag schrijven en is actief aanwezig bij de workshops. De beoordeling is een voldoende of een onvoldoende.
 
Mondelinge vaardigheden (1 EC) (aanwezigheid en actieve deelname verplicht)
 

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Instituut voor Communicatie, Media & IT