Vak: Afstudeeropdracht buitenland credits: 30

Vakcode
ITVB18ASOB
Naam
Afstudeeropdracht buitenland
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
30
Taal
Engels
Coördinator
R. van Dijk
Werkvormen
  • Afstudeeropdracht
  • Hoorcollege
Toetsen
  • Afstudeeropdracht buitenland - Overige toetsing

Leeruitkomsten

De student analyseert een systeem, applicatie en/of business architectuur rekening houdend met de onderlinge samenhang van deze drie lagen. Hierbij gebruikmakend van de juiste standaarden en methodieken.
 
De student adviseert over een systeem, applicatie en/of business architectuur rekening houdend met de onderlinge samenhang van deze drie lagen. Hierbij gebruikmakend van de juiste standaarden en methodieken en passend bij de context.
 
De student (her)ontwerpt een systeem, applicatie of business architectuur rekening houdend met de onderlinge samenhang van deze drie lagen. Hierbij gebruikmakend van de juiste standaarden en methodieken en passend bij de context.
 
De student realiseert een nieuw / vernieuwd bedrijfsproces of (deel van) een informatiesysteem of een informatieproduct, passend bij de context.

De student voert op adequate en navolgbare wijze een praktijkgericht onderzoek uit ter onderbouwing van een fase of deel van de opdracht.

De student schrijft een verzorgd, zakelijk en goed gestructureerd afstudeerrapport en gebruikt daarbij correct taalgebruik.

De student verdedigt op overtuigende wijze zijn/haar  afstudeerproject.

De student toont aan planmatig aan het afstudeerproject te hebben uitgevoerd.

Inhoud

Door de student wordt zelfstandig gewerkt aan een opdracht uit de praktijk. De verantwoordelijkheid voor het verwerven ervan ligt bij de student en moet worden goedgekeurd door de opleiding.

De opdracht moet in zich hebben dat de student kan laten zien dat hij in staat is zelfstandig een onderbouwd beroepsproduct te realiseren dat past bij zijn major richting. Er moet sprake zijn van één samenhangend project, waarin een analyse, ontwerp, realisatie en advies component aanwezig zijn.

Van de student wordt verwacht dat hij methodische te werk gaat. Bij minimaal één fase van het methodisch werken voert hij praktijkgericht onderzoek uit en maakt hij gebruik van bestaande kennis uit een externe bron.

In enkele gevallen kan worden afgestudeerd bij een eigen bedrijf. Iedere student heeft een docent-coach en wordt beoordeeld door twee examinatoren.

School(s)

  • Instituut voor Communicatie, Media & IT