Vak: Datamodelling and Data Quality credits: 2

Vakcode
ITVB18BIN2
Naam
Datamodelling and Data Quality
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
2
Taal
Engels
Coördinator
R.A. Rozier
Werkvormen
 • Hoorcollege
 • Practicum / Training
Toetsen
 • Datamodelling and Data Quality - Schriftelijk, organisatie tentamenbureau

Leeruitkomsten

 • De student kan een ERD opstellen op basis van een case-beschrijving
 • De student kan een datamodel ontwerpen door de stappen uit het normalistie-proces van Codd toe te passen (tot en met NormaalVorm 3)
 • De student toont aan kennis te hebben van de basisprincipes van SQL, om toe te kunnen passen om een datamart te kunnen maken in een datawarehouse.
 • De student is in staat om de theorie van Linsted toe te passen en een data vault-model te realiseren
 • De student kan de theorie van Inmon toepassen en een gemengd datawarehouse-model realiseren
 • De student kan de theorie van Kimball toepassen en star- en snowflake-modellen realiseren
 • De student kan de kwaliteit van de gegevens van een dataset beoordelen

Inhoud

 • De student leert de kwaliteit van data te beoordelen en verschillende stijlen van datawarehouses te modelleren op basis van gebruikersverhalen en datamodellen.
 • Naast de noodzakelijke hoor- en werkcolleges wordt er een begin gemaakt met het project Business Intelligence.
 • De eerste twee leertaken vormen de kern van de opdrachten.
 • De nadruk ligt op het kunnen beoordelen van de kwaliteit van een dataset en maatregelen nemen om de kwaliteit te verbeteren.
 • Daarnaast wordt geoefend met het anonimiseren van gegevens. Privacygevoelige informatie moet niet beschikbaar komen voor onbevoegden.

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

 • Instituut voor Communicatie, Media & IT