Vak: Project Ontwikkelen voor een opdrachtgever credits: 5

Vakcode
ITVB18CON1
Naam
Project Ontwikkelen voor een opdrachtgever
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
R. van Dijk
Werkvormen
 • Opdracht
 • Projectonderwijs
 • Werkcollege
Toetsen
 • Ontwikkelen voor een opdrachtgever - Overige toetsing
 • Practicum - Overige toetsing

Leeruitkomsten

Na deze cursus kan de student:
 1. op basis van een kosten calculatie een offerte uitbrengen voor een ICT project;
 2. een project met grote technische complexiteit plannen aan de hand van een plan van aanpak;
 3. rapporteren over projectvoortgang, -resultaten en kwaliteit aan een klant;
 4. rapporteren over het financiƫle resultaat in een project richting de klant;
 5. op een reflectieve manier zijn participatie in een ICT-project beschrijven.
 
 

Inhoud

Het project bestaat uit het realiseren van een opdracht voor het bedrijf PAMSoftware, dat software levert HRM-cycli te ondersteunen. In de software zitten een aantal bugs en tekortkomingen. Deze moeten door een externe ICT leverancier opgelost worden.

Studenten vormen in groepen kleine zelfstandige ICT bedrijven die deze onderdelen realiseren. Hierbij wordt de complete cyclus van offerte tot en met oplevering door de student doorlopen. Alle deliverables worden op locatie van de klant gepresenteerd. Tijdens het project worden de studenten gevraagd om te rapporteren over projectvoortgang.
 
Ten tijde van het project adviseren we studenten om op locatie van Hanze te werken aan het project. Werken op afstand is niet toegestaan.
 
Project peer-feedback, studieloopbaan begeleiding en het toepassen van onderzoeksmethoden zijn onderdeel van het portfolio assessment.
 
Studieloopbaanbegeleiding  (0,5 EC): Inhoud: 4 Workshops (deze worden georganiseerd in p1 , 2 , 3  or 4) over Networking, Belbin, Core Quadrants en Solliciteren. De student leert in een rapport te reflecteren op deze onderwerpen. Resultaat: Pass/Fail
 
Peer Feedback (1 EC): Inhoud: Evalueren op het samenwerken, reflecteren op sterkten en zwakten, zowel van teamgenoten als de student zelf.  Resultaat: Pass/Fail/Excellent
 

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

 • Instituut voor Communicatie, Media & IT