Vak: Model View Control design-pattern using PHP credits: 3

Vakcode
ITVB18CON2
Naam
Model View Control design-pattern using PHP
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
3
Taal
Nederlands
Coördinator
R. van Dijk
Werkvormen
 • Hoorcollege
 • Practicum / Training
Toetsen
 • Model View Control - Computer, organisatie tentamenbureau
 • Practicum - Overige toetsing

Leeruitkomsten

De student :
 1. begrijpt abstractie, polymorfisme, overerving en encapsulatie;
 2. past abstractie, polymorfisme, overerving en encapsulatie toe in een eenvoudige PHP-applicatie teneinde onderhoudbare programmacode te schrijven;
 3. koppelt een webapplicatie geschreven in PHP op basis van OO-paradigma aan een relationele database en hanteert hierbij ACID principes;
 4. maakt een PHP-webapplicatie met database op basis van ACID en past het OO-paradigma toe, gegeven een eenvoudige business requirement;
 5. past het Model View Controller ontwerp pattern toe op een bestaande (eenvoudige) webapplicatie geschreven in PHP gebruikmakend van templating.

 

Inhoud

Moderne webapplicaties maken dikwijls gebruik van frameworks gebaseerd op het design pattern Model View Control. In deze cursus concentreren we ons op het realiseren van webapplicaties met behulp van MVC en het begrijpen van de achterliggende mechanismen. De onderwerpen die tijdens dit college worden besproken zijn nodig om in het project een zinvolle bijdrage te kunnen leveren.
 
De onderwerpen die we bespreken zijn:
 
 • Korte herhaling van procedurele programmeer concepten in PHP;
 • Introductie in OO-PHP concepten zoals:
  • Inheritance;
  • PHP magic methods;
  • Abstract and interface class;
  • Polymorphism.
 • Introductie en begrip van MVC-framework concepten zoals Templating,
  Routing, etc;
 • Tijdens de cursus maakt de student een webapplicatie gebruikmakend van het principe MVC;
Van de student wordt actieve participatie vereist, omdat deze cursus voorbereid op het project.
 

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

 • Instituut voor Communicatie, Media & IT