Vak: Business Process Management 2 credits: 2

Vakcode
ITVB18EAI2
Naam
Business Process Management 2
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
2
Taal
Nederlands
Coördinator
G.J. Vegter
Werkvormen
  • Gastcollege
  • Hoorcollege
  • Opdracht
  • Werkcollege
Toetsen
  • BPM 2 - Overige toetsing
  • Practicum - Overige toetsing

Leeruitkomsten

De student: 

- identificeert knelpunten in een enkelvoudig bedrijfsproces in een casus vanuit de BPM-theorie. 
- identificeert voorstellen voor verbetering van enkelvoudige bedrijfsprocessen op basis van de uitkomsten van een simulatie van een enkelvoudig bedrijfsproces.           
- analyseert fouten in enkelvoudige bedrijfsprocessen op basis van BPM-kwaliteitscriteria. 
- stelt simulatiecriteria op ten behoeve van de simulatie van een enkelvoudig bedrijfsproces vanuit de BPM-theorie.  
- simuleert een enkelvoudig bedrijfsproces met behulp van een simulatietool. 
 

 

Inhoud

Het vak BPM-2 borduurt voort op het vak BPM-1 uit jaar 1. In het vak BPM-2 gaat de student een enkelvoudig bedrijfsproces analyseren en verbeteren op basis van een kwantitatieve analyse (in jaar 1 heeft de student een enkelvoudig bedrijfsproces geanalyseerd en verbeterd op basis van een kwalitatieve analyse). 
In het vak BPM-2 worden de basisprincipes van de modelleringstaal BPMN uitgebreid, waardoor de student in staat is om meer geavanceerde bedrijfsprocesmodellen op te stellen. De student analyseert het enkelvoudig bedrijfsproces met behulp van een simulatie, die in een simulatietool wordt uitgevoerd. 
Daarnaast maakt de student kennis met business process intelligence (intelligent gebruik van gegevens die zijn gegenereerd op basis van de uitvoering van een bedrijfsproces). Tevens leert de student de samenhang tussen ERP/EAI en de bedrijfsprocessenlaag in een IT-architectuur te beschrijven.
De opdracht van het vak is tenslotte gebaseerd op een casus. 
  

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Instituut voor Communicatie, Media & IT