Vak: Computernetwerken credits: 4

Vakcode
ITVB18ITI2
Naam
Computernetwerken
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
4
Taal
Nederlands
Coördinator
J.H.F. Bredek
Werkvormen
  • Hoorcollege
  • Individueel
  • Practicum / Training
Toetsen
  • Computernetwerken - Computer, organisatie tentamenbureau
  • Practicum - Overige toetsing

Leeruitkomsten

De student analyseert de technieken van de lagen 2, 3, 4 en 5 van een middelgroot netwerk op een zelfstandige manier, gegeven voorbeeldcasussen
De student adviseert over de mogelijke migratie van een deel van een IT-infrastructuur, gegeven voorbeeldcasussen
De student past de technieken van de lagen 2, 3, 4 en 5 van een middelgroot netwerk op een zelfstandige manier toe, gegeven voorbeeldcasussen
De student maakt een ontwerp van de lagen 2, 3, 4, en 5, of past een netwerk aan, gegeven voorbeeldcasussen
De student beantwoordt theoretische vragen op basis van gegeven praktijksituaties vanuit specifieke tooling
De student begrijpt het gebruik van technieken die horen bij middelgrote netwerken en spoort eventuele fouten in het gebruik van deze technieken op
De student berekent netwerkeigenschappen en analyseert netwerkberekeningen met gangbare (netwerkanalyse)tools
 

Inhoud

Deze onderwijseenheid gaat verder in op een belangrijke onderwerp van hedendaagse ICT-infrastructuren: (computer)netwerken. In het eerste jaar heb je al op globaal niveau een aantal basisconcepten leren kennen. In dit thema ga je dieper in op een aantal methoden en technieken van moderne netwerken. Zowel de technieken van de rand van een netwerk als die van de kern van een netwerk komen hierbij aan bod.

School(s)

  • Instituut voor Communicatie, Media & IT