Vak: Onderzoeksstrategieën en -methoden 1 credits: 3

Vakcode
ITVB18OND1
Naam
Onderzoeksstrategieën en -methoden 1
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
3
Taal
Nederlands
Coördinator
B.L. Heijne
Werkvormen
  • Hoorcollege
  • Werkcollege
Toetsen
  • Onderzoeksstrategieën - Schriftelijk, organisatie tentamenbureau
  • Practicum - Overige toetsing

Leeruitkomsten

-De student selecteert een onderzoeksstrategie bij een geven casus en onderzoeksvraag.
-De student beoordeelt de opzet en uitvoering van een onderzoek bij een gegeven casus.
-De student selecteert een dataverzamelingsmethode bij een gegeven casus.
-De student beoordeelt de opzet en uitvoering van de data verzameling binnen een onderzoek.
-De student bereid het verzamelen van data voor een onderzoek voor.
-De student codeert een tekst voor een content analyse bij een gegeven onderzoeksvraag.
 

Inhoud

In deze cursus maakt de student voor het eerst kennis met onderzoek. De onderzoeksstrategie├źn survey, experiment en case study worden behandeld. Een aantal verschillende dataverzamelingsmethoden zoals vragenlijsten en observatie worden besproken. Ten slotte is er tijd voor data analyse middels een content analyse.
 

School(s)

  • Instituut voor Communicatie, Media & IT