Vak: Onderzoeksstrategieën en - methoden 2 credits: 3

Vakcode
ITVB18OND2
Naam
Onderzoeksstrategieën en - methoden 2
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
3
Taal
Nederlands
Coördinator
G.J. Vegter
Werkvormen
  • Hoorcollege
  • Werkcollege
Toetsen
  • OSM 2 - Overige toetsing
  • Practicum - Overige toetsing

Leeruitkomsten

Na afloop van de cursus is de student in staat:
  • een survey op basis van een gegeven onderzoeksvraag op te zetten en uit te voeren;
  • een experiment op basis van een gegeven onderzoeksvraag op te zetten en uit te voeren;
  • een single-case mechanisme-experiment op basis van een gegeven onderzoeksvraag op te zetten en uit te voeren;
  • de methodologische grondigheid (rigour) en praktische relevantie (relevance) van onderzoek te beoordelen;
  • een onderzoeksrapport te schrijven waarmee een beroepsproduct wordt onderbouwd.

Inhoud

In deze cursus leert de student surveys, experimenten en single-case mechanisme-experimenten waarmee in de cursus OSM 1 kennis is gemaakt, op te zetten en uit te voeren. Het doen van onderzoek op het gebied van ICT wordt steeds belangrijker om beroepsproducten te onderbouwen en daarmee te komen tot zogenaamde  evidence-based practice.
 

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Instituut voor Communicatie, Media & IT