Vak: Object Georiënteerd Programmeren-3 & Design Patterns credits: 4

Vakcode
ITVB18SE2
Naam
Object Georiënteerd Programmeren-3 & Design Patterns
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
4
Taal
Nederlands
Coördinator
B.L. Heijne
Werkvormen
 • Hoorcollege
 • Werkcollege
Toetsen
 • OOP-3 & Design Patterns - Computer, organisatie tentamenbureau
 • Practicum - Overige toetsing

Leeruitkomsten

De student kan:
 • De belangrijkste Design Patterns herkennen en toepassen in applicaties;
 • Java faciliteiten zoals file i/o, serialisatie met JSON/XML, assertions, exception handling en generics toepassen;
 • In Java gevorderde technieken toepassen zoals multi-threading, database programmeren en netwerk programmeren;
 • Een eenvoudige GUI applicatie maken met de JavaFX toolkit.

Inhoud

OOP-3 is een vervolg op de cursussen OOP-1 en OOP2. De student verdiept zijn kennis van het OO-programmeren met Java. Het hoofdonderwerp hierbij is (OO) design patterns. Naast design patterns komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • multi-threading
 • Java FX en event-driven programming
 • Java generics
 • handling exceptions & assertions
 • file i/o
 • networking
 • serialisation with JSON
 • database programming
 • profiling

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

 • Instituut voor Communicatie, Media & IT