Vak: Software Development Lifecycle (Opdrachten I) credits: 2

Vakcode
ITVB18SEN2
Naam
Software Development Lifecycle (Opdrachten I)
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
2
Taal
Nederlands
Coördinator
J.H. de Boer
Werkvormen
  • Opdracht
Toetsen
  • Software Dev. Lifecycle (Opdrachten I) - Overige toetsing

Leeruitkomsten

  • De student ontwikkelt een Java-applicatie met behulp van test-driven development, waarbij de requirements van de applicatie gegeven zijn.
  • De student buit kwetsbaarheden, zoals SQL-injectie, CSRF en XSS uit in een gegeven applicatie.

Inhoud

De student ontwikkelt vaardigheden behorende bij Test-Driven Development en Secure Coding eigen aan de hand van een tweetal grotere praktische opdrachten.
 

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Instituut voor Communicatie, Media & IT