Vak: Artificial Intelligence credits: 4

Vakcode
ITVB18SEN3
Naam
Artificial Intelligence
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
4
Taal
Nederlands
Coördinator
J.H. de Boer
Werkvormen
 • Hoorcollege
 • Practicum / Training
Toetsen
 • Artificial Intelligence - Overige toetsing

Leeruitkomsten

De student kan:
 • Gegeven een probleem en een oplossingsstrategie een oplossing realiseren in Python door het kiezen van de juiste datastructuren en het implementeren van een algoritme;
 • Een goede schatting geven van de tijd- en ruimtecomplexiteit van enkele zoek-strategieën;
 • Enkele complexe problemen oplossen door het toepassen van AI-strategieën of AI-algoritmen;
 • Enkele classificatie-problemen oplossen door het toepassen van machine learning algoritmen.

Inhoud

Deze cursus is een inleiding op het vakgebied kunstmatige intelligentie (AI), met nadruk op twee onderwerpen: het oplossen van complexe problemen door middel van zoek-strategieën (1) en het toepassen van machine learning algoritmen bij (onder andere) classificatie-problemen (2).

Aspecten die bij de opdrachten aan bod komen:
 • wat is AI, ethische aspecten
 • zoek-strategieën voor geïnformeerd zoeken, heuristieke evaluatie
 • tijd en ruimte complexiteit van zoek-strategieën
 • Travelling Salesman Problem
 • two-player games
 • Constraint Satisfaction Problems
 • classificatie en regressie
 • lineaire algebra en gradient descent
 • belangrijkste basis-algoritmen voor classifiers
 • het evalueren van de kwaliteit van classifiers

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

 • Instituut voor Communicatie, Media & IT