Vak: Software Development Lifecycle (tentamen) credits: 2

Vakcode
ITVB18SEN4
Naam
Software Development Lifecycle (tentamen)
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
2
Taal
Nederlands
Coördinator
J.H. de Boer
Werkvormen
 • Hoorcollege
 • Werkcollege
Toetsen
 • Tentamen Sw Dev Lc - Schriftelijk, organisatie tentamenbureau

Leeruitkomsten

De student kan:
 • de belangrijkste benaderingen (proces modellen) bij het ontwikkelen van software beschrijven en de voor- en nadelen noemen;
 • de kenmerken en onderdelen (rollen, artefacten en activiteiten) van het RUP-framework beschrijven;
 • requirements opstellen voor een gegeven applicatie, rekening houdend met verschillende belanghebbenden, en indelen naar type en voorzien van de juiste prioriteit;
 • het verschil uitleggen tussen expert of methodisch begroten, en beschrijven hoe een kostenschatting kan worden gemaakt op basis van use cases of user stories;
 • belangrijke architecturale concepten zoals architectural patterns/styles, views en perspectives uitleggen en toepassen;
 • architectuur frameworks zoals RUP 4+1 (Kruchten) en Rozanski & Woods beschrijven;
 • de technieken continuous integration, test-driven development en behaviour-driven development beschrijven en motiveren;
 • de principes van secure design benoemen en de toepassing hiervan beschrijven.

Inhoud

Deze cursus behandelt diverse aspecten van het software-ontwikkelproces:
 • de organistische aspecten van software engineering;
 • de RUP-methodiek;
 • het analyseren en beheren van requirements;
 • het begroten van een software-ontwikkelproject;
 • het maken van architectuur-keuzes maken en het documenteren van software-architectuur;
 • het ontwikkelen op basis van test-driven development (TDD);
 • het beveiligen van applicaties (secure coding).

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

 • Instituut voor Communicatie, Media & IT