Vak: Project Software Engineering II credits: 7

Vakcode
ITVB18SEN5
Naam
Project Software Engineering II
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
7
Taal
Nederlands
Coördinator
J.H. de Boer
Werkvormen
 • Projectonderwijs
Toetsen
 • Project SE II - Overige toetsing

Leeruitkomsten

De student kan in teamverband een complexe, gedistribueerde applicatie ontwikkelen, gebruikt makend van software process frameworks RUP en Scrum. De ontwikkelactiviteiten analyseren, adviseren, ontwerpen en realiseren worden uitgevoerd op niveau 3 van de domeinbeschrijving HBO-ICT.

Inhoud

De duur van het project SE is een semester (P1 en P2). Dit is de tweede helft (P2). Hierbij ligt het accent op implementeren en testen in sprints conform de Scrum-methodiek.
Aspecten die aan bod komen:
 • het bijhouden van een product backlog
 • het maken van een sprintplanning
 • het demonstreren in een sprintdemo
 • het houden van en sprint retrospective
 • het realiseren en testen van een gedistribueerde applicatie
 • het uitvoeren en documenteren van acceptatie testen
 • het geven van een eindpresentatie
 • het evalueren van het project en refelceteren op de eigen bijdrage

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

 • Instituut voor Communicatie, Media & IT