Vak: Software Development Lifecycle (Opdrachten II) credits: 3

Vakcode
ITVB18SEN6
Naam
Software Development Lifecycle (Opdrachten II)
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
3
Taal
Nederlands
Coördinator
J.H. de Boer
Werkvormen
  • Opdracht
Toetsen
  • Opdrachten Sw Dev Lc II - Overige toetsing

Leeruitkomsten

Software Quality:
De student kan de verschillende aspecten van software kwaliteit herkennen, benoemen en verbeteringen voorstellen.

Enterprise Application Integration:
De student kan de besproken tools en technieken toepassen en een aantal applicaties integreren.

Inhoud

Deze opdrachten zijn ondersteunend bij het project. De duur van het project SE is een semester (P1 en P2). Dit is de tweede helft (P2).
Dit onderdeel van de cursus bestaat uit twee stromen, Software Quality en Enterprise Application Integration. 
Bij Software Quality wordt gekeken naar de verschillende aspecten van programma code en structuur van software die de kwaliteit van software bepalen.
Bij Enterprise Application Integration worden verschillende technieken en tools behandeld die gebruikt worden bij integratie van meerdere applicaties.

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Instituut voor Communicatie, Media & IT