Vak: Software Development Lifecycle (assessment) credits: 2

Vakcode
ITVB18SEN7
Naam
Software Development Lifecycle (assessment)
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
2
Taal
Nederlands
Coördinator
J.H. de Boer
Werkvormen
  • Projectonderwijs
Toetsen
  • Software Dev Lifecycle (assessment) - Overige toetsing

Leeruitkomsten

De student:
  • Beschrijft de doelstelling, business context en aanleiding van het project;
  • Beschrijft de logische en fysieke architectuur van het systeem;
  • Kan gemaakte architectuurkeuzes motiveren (op basis van kwaliteitseisen);
  • Beschrijft aan de hand van eigen code hoe (een deel van) de use-cases is gerealiseerd;
  • Beschrijft in hoeverre de opdrachtgever en/of andere belanghebbenden tevreden zijn met het resultaat (bruikbaarheid en validatie);
  • Beschrijft en evalueert de kwaliteit van de (huidige) applicatie en in hoeverre de requirements zijn gerealiseerd;
  • Reflecteert op de eigen bijdrage aan het project en de keuzes die zijn gemaakt tijdens het project.

Inhoud

Dit is een individueel mondeling assessment aan het einde van het project. Het assessment heeft de vorm van een Competentie Gestuurd Interview (CGI). Deze competenties zijn afkomstig uit de HBO-I domeinbeschrijving “Bachelor of ICT”. Tijdens het assessment kan ook gevraagd worden om code of documentatie die je gemaakt hebt toe te lichten. Belangrijke aspecten zijn je eigen bijdrage aan het project, het hebben van overzicht op het gehele project (zowel technisch al organisatorisch) en het kunnen reflecteren op je eigen bijdrage en gemaakte keuzes tijdens het project.

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Instituut voor Communicatie, Media & IT