Vak: Schriftelijke Taalvaardigheid credits: 1

Vakcode
ITVB18STC
Naam
Schriftelijke Taalvaardigheid
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
1
Taal
Nederlands
Coördinator
H.H. Stadman
Werkvormen
  • Hoorcollege
  • Opdracht
  • Werkcollege
Toetsen
  • Schriftelijke Taalvaardigheid - Overige toetsing

Leeruitkomsten

De student kent de eisen waaraan het stagerapport en het reflectieverslag binnen de opleiding HBO-ICT moeten voldoen en past de kennis toe bij het schrijven van het conceptstagerapport.
 

Inhoud

Tijdens de eerste stageterugkomdag krijgt de student in een hoorcollege uitleg over de eisen waaraan het stagerapport en het reflectieverslag moeten voldoen. Aan de orde komen de eisen zoals die beschreven staan in de Schrijfwijzer HBO-ICT.
Tijdens de tweede stageterugkomdag krijgt de student in een workshop de gelegenheid om vragen te stellen over de verslaglegging van het stagerapport en het reflectieverslag. Vooraf krijgt de student de mogelijkheid om een conceptverslag in te leveren. De taalkundige kant van de ingeleverde verslagen wordt klassikaal besproken tijdens de tweede stageterugkomdag.
Aanwezigheid tijdens beide stageterugkomdagen is verplicht.

School(s)

  • Instituut voor Communicatie, Media & IT