Vak: Communicatieve vaardigheden 1 credits: 2

Vakcode
ITVB19COM1
Naam
Communicatieve vaardigheden 1
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
2
Taal
Nederlands
Coördinator
S. van der Meer
Werkvormen
  • Opdracht
  • Werkcollege
Toetsen
  • Communicatieve vaardigheden 1 - Overige toetsing

Leeruitkomsten


De student structureert zelfstandig informatie in een complexer rapport.

De student schrijft zelfstandig een correcte inleiding voor een complexer (advies)rapport die bestaat uit een introductie, aanleiding, probleemschets, opdracht/praktijkvraag, doelstelling, operationalisatie en vooruitblik.
  
De student schrijft verschillende typen zakelijke teksten, zowel online als offline, conform de regels op het gebied van lezergericht schrijven, structuur en taal. 

De student beschrijft de teamrollen van Belbin en reflecteert op zijn eigen voorkeursteamrol en zijn functioneren in een team.

De student beschrijft de fasen van conflictmiddeling en reflecteert op zijn handelen in een conflictbemiddelingssituatie.

De student houdt een Elevator Pitch en reflecteert op zijn sterke en te verbeteren punten.

De student beschrijft zijn conflicthanteringsstijlen en reflecteert op zijn handelen in een conflictsituatie. 

Inhoud

Schriftelijke Vaardigheden Nederlands. In aansluiting op de basistraining rapporteren in het eerste jaar,  komen in dit thema de rapportagetechnieken en rapportonderdelen diepgaander aan de orde. De bijbehorende opdracht is gekoppeld aan een complexere ICT-case uit een parallel lopend projectvak. De student leert verschillende lezergerichte zakelijke teksten te schrijven. De student maakt kennis met de SEO-principes en leert deze toe te passen bij het schrijven van een professionele webtekst.
 
Mondelinge Vaardigheden Nederlands. Aan bod komen de onderwerpen:
1. Elevator Pitch;
2. Conflicthantering;
3. Bemiddelen bij conflicten.
 
Studieloopbaanbegeleiding. De student volgt een workshop Belbin waarin hij kennismaakt met de verschillende Belbinteamrollen. In het college reflecteert de student op de uitkomst van een Belbinteamrollentest en zijn functioneren in een team.

De student verzamelt alle (schrijf)opdrachten in een portfolio en geeft een samenvatting van de behandelde theorie. De student reflecteert op de opdrachten die aan de orde zijn geweest bij de mondelinge vaardigheden en SLB.

School(s)

  • Instituut voor Communicatie, Media & IT