Vak: Academic Writing credits: 3

Vakcode
ITVB19COM3
Naam
Academic Writing
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
3
Taal
Nederlands
Coördinator
H.T. Keulen
Werkvormen
  • Werkcollege
Toetsen
  • Academic Writing - Overige toetsing

Leeruitkomsten

De student kan een geschreven IT beroepsproduct maken in correct Engels waarbij aandacht is besteed aan zowel de zakelijke- en technische inhoud als aan culturele verschillen.
De student kan een geschreven IT beroepsproduct bespreken, uitleggen en presenteren voor zowel leken als professionals op gevorderd niveau.
De student is zich bewust van zijn eigen culturele achtergrond en kan omgaan met culturele verschillen in communicatie en handelen.

Inhoud

Schriftelijke (1,5) en mondelinge (1,5) communicatie Engels: De cursus traint internationale en interculturele academische communicatie op upper-intermediate niveau. De student schrijft een IT beroepsproduct waarbij gebruik wordt gemaakt van rapportagetechniek. Vervolgens wordt het docxument gepresenteerd en besproken in een groep. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere taalvaardigheid, structuur, rapportageconventies, interviewen, presenteren, culturele achtergrond en culturele verschillen.

School(s)

  • Instituut voor Communicatie, Media & IT