Vak: Onderzoek en rapportage credits: 5

Vakcode
ITVB19COM4
Naam
Onderzoek en rapportage
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
B.L. Heijne
Werkvormen
  • Hoorcollege
  • Opdracht
  • Practicum / Training
  • Werkcollege
Toetsen
  • Onderzoek en rapportage - Overige toetsing

Leeruitkomsten

-De student schrijft individueel een lezergericht zakelijk onderzoeksrapport volgens de voorgeschreven eisen op het gebied van verslaglegging, structuur en taal op basis van een in groepsverband uitgevoerd onderzoek.

-De student schrijft in groepsverband een opzet van een uit te voeren onderzoek.

-De student verzamelt zelfstandig data ten behoeve van dit onderzoek.

-De student analyseert zelfstandig de in groepsverband verzamelde data.

-De student trekt op basis van de data-analyse een conclusie die de onderzoeksvraag beantwoordt.

-De student reflecteert op zijn eigen acties door zijn sterke en te verbeteren punten te benoemen en aan te geven hoe hij hier in de toekomst aan gaat werken.


 

Inhoud

In dit vak doen de studenten in groepsverband een klein, maar volledig onderzoek. Hierin wordt zelf een onderzoeksvraag en onderzoeksopzet gekozen. De resultaten worden vervolgens individueel geanalyseerd en in een verslag gepresenteerd.

De student oefent in het schrijven van een sollicitatiebrief, het maken van testen en het voeren van een sollicitatiegesprek. De workshop wordt gegeven in samenwerking met het werkveld en professionele recruiters.

School(s)

  • Instituut voor Communicatie, Media & IT