Vak: Communicatieve Vaardigheden credits: 3

Vakcode
ITVB19COMB
Naam
Communicatieve Vaardigheden
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
3
Taal
Nederlands
Coördinator
R. van Dijk
Werkvormen
  • Hoorcollege
  • Opdracht
  • Practicum / Training
  • Werkcollege
Toetsen
  • Communicatieve vaardigheden BITM - Overige toetsing

Leeruitkomsten

Mondelinge Vaardigheden Nederlands:

De student reflecteert op de eigen mondelinge vaardigheden ten aanzien van de volgende onderwerpen:
interviewen, onderhandelingsvaardigheden en adviesgesprekken.
 
Schriftelijke Vaardigheden Nederlands:

De student schrijft verschillende typen lezergerichte zakelijke teksten en hanteert correcte spelling (volgens Het Groene Boekje), zinsbouw en stijl.

De student verzamelt de schrijfopdrachten en structureert de informatie zelfstandig in een portfolio.

In groepsverband schrijft de student een offerterapport voor een opdrachtgever uit de beroepspraktijk.

Inhoud


Schriftelijke Vaardigheden Nederlands. In aansluiting op de basistraining rapporteren in het eerste jaar,  komen in dit thema de rapportagetechnieken en rapportonderdelen diepgaander aan de orde. De student leert daarnaast verschillende lezergerichte zakelijke teksten te schrijven in correct Nederlands. De tone of voice krijgt daarbij ruimschoots aandacht. Voor een opdrachtgever uit de beroepspraktijk ontwikkelt de student in groepsverband een complex offerterapport naar aanleiding van een briefing van de opdrachtgever.
 
Mondelinge Vaardigheden Nederlands. Aan bod komen de onderwerpen:
1. Interviewen;
2. Onderhandelen;
3. Adviesgesprekken.
 
De student verzamelt alle (schrijf)opdrachten in een portfolio en geeft een samenvatting van de behandelde theorie. De student reflecteert op de opdrachten die aan de orde zijn geweest bij de mondelinge vaardigheden.

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Instituut voor Communicatie, Media & IT