Vak: Project Embedded Systems credits: 3

Vakcode
ITVB19CS1
Naam
Project Embedded Systems
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
3
Taal
Nederlands
Coördinator
S. van der Meer
Werkvormen
  • Intervisie
  • Projectonderwijs
  • Supervisie
Toetsen
  • Project Embedded Systems - Overige toetsing
  • Samenwerken en beoordelen - Overige toetsing

Leeruitkomsten

De student:
 
  • ontwerpt en realiseert een eenvoudige applicatie Python waarbij real-time gegevens visueel worden weergegeven (o.a. plotten van data)
  • ontwerpt en realiseert een emmbedded applicatie, gebaseerd op C en AVR-architectuur , waarbij sprake is van meerdere sensoren en actuatoren en real-time constraints
  • is in staat tot (in- en externe) samenwerking binnen een projectteam

Inhoud

In het project gaat het vooral om het integreren van de aangeleerde vaardigheden en de theorie.
Je gaat hier computersysteem ontwerpen en realiseren. Hierbij gebruik je Arduino’s als sensor/actuator die gezamenlijk een sensor netwerk vormen. Het netwerk slaat zijn dat op een centrale die de mogelijk heeft om a.d.h.v. sensorwaarden, actuator al dan niet te activeren.
 
Research maakt een integraal onderdeel uit van de opdracht.
Bij Samenwerken en beoordelen gaat het om het evalueren van groepswerk, reflecteren op sterke en zwakke punten van jouzelf en jouw teamgenoten en van de projectgroep als geheel. 

School(s)

  • Instituut voor Communicatie, Media & IT