Vak: Computer Architecture & Design credits: 4

Vakcode
ITVB19CS2
Naam
Computer Architecture & Design
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
4
Taal
Nederlands
Coördinator
S. van der Meer
Werkvormen
 • Hoorcollege
 • Practicum / Training
Toetsen
 • Computer Architecture & Design - Computer, organisatie tentamenbureau
 • Practicum - Overige toetsing

Leeruitkomsten

De student:
 • benoemt de technieken van interne representatie van gegevens
 • voert de vertaalslag uit van bytes naar gegevens
 • voert (logische) berekeningen met talstelsels uit (waaronder tweetallig, octaal en hexadecimaal)
 • voert berekeningen uit met logische schakelingen
 • benoemt de bouwstenen van een CPU
 • benoemt geheugensoorten en methode en technieken op het gebied van geheugengebruik
 • benoemt en classificeert parallelle architecturen en andere optimalisatie-methoden

Inhoud

De cursus Computer Architectuur geeft een inleiding op de organisatie en werking van een computer systeem: uit welke componenten bestaat een computer en wat is de samenhang en communicatie tussen deze componenten. De cursus geeft de basiskennis die nodig is om te begrijpen hoe een besturingssysteem werkt, hoe programma's worden uitgevoerd en hoe computers communiceren. Belangrijke onderwerpen zijn: coderingen en talstelsels, digitale hardware, werking van een CPU, geheugen en opslag, en parallelle architecturen.

School(s)

 • Instituut voor Communicatie, Media & IT