Vak: Practicum Embedded Systems credits: 3

Vakcode
ITVB19CS3
Naam
Practicum Embedded Systems
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
3
Taal
Nederlands
Coördinator
S. van der Meer
Werkvormen
 • Hoorcollege
 • Practicum / Training
Toetsen
 • C/Assembly - Overige toetsing
 • Practicum - Overige toetsing

Leeruitkomsten

De student kan:
 • programmeren in AVR-assembly
 • een eenvoudige embedded applicatie ontwerpen en realiseren in C op AVR architectuur
 • de werking van interrupts en timers verifiëren en beschrijven
 • de basiskennis en basisvaardigheden programmeren in Python toepassen
 • werken met lists en dictionaries
 • programma's op te zetten volgens het Object georienteerd paradigma
 • een eenvoudige applicatie realiseren in Python waarbij real-time gegevens visueel worden weergegeven (o.a. plotten van data)

Inhoud

Deze cursus bevat twee componenten : programmeren met assembly en C en programmeren met Python. Om de kennis opgedaan bij de cursus Computer Architecture te verdiepen leert de student programmeren in assembly en C. Uitgangspunt hierbij is ATMEL Studio, een 8-bit AVR microcontroller en een Arduino systeembord. De student krijgt inzicht in de werking van interrupts en timers, en hij maakt kennis met embedded software en leert wat hardware interfacing in de praktijk is.
Daarnaast bevat de cursus een introductie Python, hierbij is het uitgangspunt  dat de student een basiskennis Java heeft.

School(s)

 • Instituut voor Communicatie, Media & IT