Vak: Python credits: 3

Vakcode
ITVB19CS4
Naam
Python
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
3
Taal
Nederlands
Coördinator
S. van der Meer
Werkvormen
 • Hoorcollege
 • Practicum / Training
Toetsen
 • Practicum - Overige toetsing
 • Python - Computer, organisatie tentamenbureau

Leeruitkomsten

 • Student past controlestructuren zoals if, while en for toe in Python
 • Student past recursie toe in Python
 • Student gebruikt hogere-orde en anonieme functies in Python
 • Student gebruikt datastructuren zoals lists, dictionaries, sets en tuples in Python
 • Student maakt en gebruikt classes in Python
 • Student leest en schrijft XML-, JSON- en tekstbestanden met behulp van Python
 • Student ontwerpt en realiseert simpele algoritmes in Python
 • Student gebruikt externe bibliotheken en modules in Python

Inhoud

Deze cursus bevat een introductie Python. Het uitgangspunt hierbij is dat de student een basiskennis Java bevat. De cursus behandelt imperatief, functonieel en object-georie├źnteerd programmeren in Python, alsmede het lezen en schrijven van bestanden. Bovendien behandelt de cursus het gebruik van een aantal externe bibliotheken als voorbereiding op het project.

School(s)

 • Instituut voor Communicatie, Media & IT