Vak: Strategisch Management credits: 3

Vakcode
ITVB19INA2
Naam
Strategisch Management
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
3
Taal
Nederlands
Coördinator
R.A. Rozier
Werkvormen
  • Gastcollege
  • Hoorcollege
  • Werkcollege
Toetsen
  • Strategisch Management - Computer, organisatie tentamenbureau

Leeruitkomsten

De student:

- beschrijft de (relevante) elementen van een organisatiestrategie in een casus op basis van strategietheorie.
- legt de relevantie van “competitive advantage” en klantwaarde in een organisatiestrategie uit op basis van strategietheorie.
- stelt een SWOT-analyse van een organisatie samen op basis van theorie over SWOT-analyse.
- legt de concurrentiekrachten tussen organisaties uit op basis van de “Five Forces Model” van Michael Porter.
- legt het gebruik van een “balanced scorecard” in de uitvoering van een organisatiestrategie uit op basis van strategietheorie.
- past het gebruik van de strategische tool “strategic road mapping” toe op basis van strategietheorie.
- identificeert de organisatorische impact van strategisch management in een organisatie op basis van strategietheorie.
- schetst de relatie tussen een organisatiestrategie en “Strategisch Informatie Management” op basis van theorieen van Strategisch Informatie Management.     
 

Inhoud

Een relevante organisatiestrategie is de kern van een goede bedrijfsvoering. De organisatiestrategie bepaalt hoe organisaties processen op verschillende niveaus definieren en hoe medewerkers processen op verschillende niveaus uitvoeren, informatie in deze processen verwerken en met de output van deze processen meten of en in hoeverre de strategische doelen worden gehaald.
Het aspect “informatie” speelt een belangrijke rol in een organisatiestrategie. De manier, waarop de strategie van een organisatie is vormgegeven, bepaalt het gebruik van informatie en hoe hiermee een organisatie te besturen.
In dit vak leert de student dan ook wat een organisatiestrategie is, uit welke onderdelen een organisatiestrategie bestaat, welke stappen een organisatie moet nemen om een organisatiestrategie in de organisatie te implementeren, wat een organisatie moet doen om de beste speler in de markt te worden, wat voor informatie op welk niveau in de organisatie nodig is om een organisatiestrategie te ontwerpen, te implementeren en er op te sturen.
De student leert verder hoe een organisatiestrategie is gerelateerd aan Strategisch Informatie Management.
De toets is tenslotte gebaseerd op een casus.  
 

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Instituut voor Communicatie, Media & IT