Vak: Enterprise Architecture credits: 4

Vakcode
ITVB19INA3
Naam
Enterprise Architecture
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
4
Taal
Nederlands
Coördinator
R.A. Rozier
Werkvormen
  • Hoorcollege
Toetsen
  • EA Practicum - Overige toetsing
  • Enterprise Architecture (EA) - Computer, organisatie tentamenbureau

Leeruitkomsten

Geen tekst beschikbaar

Inhoud

De cursus Enterprise architectures (EA) is een samenhangend geheel van concepten, methoden en modellen die worden gebruikt bij het ontwerpen van de structuur en processen die ten grondslag liggen aan de informatiesystemen en IT-infrastructuren van organisaties. Deze cursus introduceert het algemene kader van het Novius framework en introduceert daarbinnen het werken met de modeltaal ArchiMate.
 

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Instituut voor Communicatie, Media & IT