Vak: Projectmanagement credits: 4

Vakcode
ITVB19ITM3
Naam
Projectmanagement
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
4
Taal
Nederlands
Coördinator
H.H. Stadman
Werkvormen
  • Hoorcollege
  • Opdracht
  • Supervisie
  • Werkcollege
Toetsen
  • Practicum - Overige toetsing
  • Projectmanagement - Overige toetsing

Leeruitkomsten

De student:

- past alle aspecten/elementen van Scrum in de opdracht toe op basis van de Scrumguide.  
- (her)plant een release van de te bouwen software in de opdracht op basis van theorie over ITIL Releasemanagement.   
- past in de opdracht de aspecten/elementen van het (geautomatiseerd) testen van software toe op basis van theorie over testmanagement.
- ontwerpt en bouwt in de opdracht een door de Product Owner gedefinieerd beroepsproduct op basis van theorie over dashboards.  
- past de in de opdracht de skills (her)plannen, organiseren, interviewen, presenteren, rapporteren, vergaderen en samenwerken toe op basis van aangeleerde theorie over deze skills.

Inhoud

In het vak Projectmanagement leert de student hoe een project op operationeel niveau bestuurd dient te worden.
Het project heeft in dit vak de vorm van een opdracht voor een echte opdrachtgever: de student als onderdeel van een studenten-Scrumteam dient in een aantal Sprints een werkend beroepsproduct op te leveren voor een organisatie in het werkveld. Per Sprint dient een nieuwe release van het beroepsproduct gerealiseerd te worden. Het Scrumteam, waar de student deel van uitmaakt, dient geheel zelfstandig te bepalen hoe het Scrumteam het werk gaat oppakken en uitvoeren. In de opdracht komen alle Scrumaspecten aan de orde.     
Dit beroepsproduct wordt gedefinieerd door een Product Owner uit het werkveld. Dit betekent dat de student een aantal skills dient toe te passen om een werkend beroepsproduct te krijgen: (her)plannen, interviewen, presenteren, rapporteren, vergaderen en samenwerken. In de laatste Sprint vindt de daadwerkelijke oplevering door het Scrumteam plaats aan de Product Owner en aan de klant.

 

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Instituut voor Communicatie, Media & IT