Vak: Algoritmes & Data Structuren credits: 4

Vakcode
ITVB19SE3
Naam
Algoritmes & Data Structuren
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
4
Taal
Nederlands
Coördinator
B.L. Heijne
Werkvormen
  • Hoorcollege
  • Werkcollege
Toetsen
  • Algoritmes & Data Structuren - Schriftelijk, organisatie tentamenbureau
  • Practicum - Overige toetsing

Leeruitkomsten

1.De student kan de runtijd  van een algoritme bepalen met behulp van de grootte O notatie.
2.De student kan de verschillende datastructuren herkennen en deze selecten op basis van de karakteristieken.
3.De  student kan de verschillende sorteentechnieken herkennen en benoemen.
4.De student kan de verschillende technieken om grafen en bomen te doorlopen en onderhouden gebruiken.
5. De student kan een aantal standaard algoritmische technieken beschrijven en in eenvoudige situaties toepassen.

Inhoud

In dit thema wordt ingegaan op de verschillende manieren waarop een applicatie op theoretisch niveau ontwikkeld kan worden en wat de repercussies op het gebied van performance en complexiteit hiervan zijn.
De onderwerpen zijn:
- Java collections framework (lists, stacks, queues, priority queues)
- recursie en iteratie
- sorteren
- bomen en grafen
- algorithm efficiency (time & space complexity), class
- hashing
- dynamic programming

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Instituut voor Communicatie, Media & IT