Vak: Web & Mobile Services credits: 6

Vakcode
ITVB19WMS2
Naam
Web & Mobile Services
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
6
Taal
Nederlands
Coördinator
H.H. Rietdijk
Werkvormen
  • Hoorcollege
  • Werkcollege
Toetsen
  • Practicum - Overige toetsing
  • Presentatie - Overige toetsing
  • Tentamen Web & Mobile - Computer, organisatie tentamenbureau

Leeruitkomsten

De student kent de volledige stack van webapplicatie en is in staat om door gebruik te maken van moderne methoden en technieken een professionele applicatie op te zetten en in te richten.

Inhoud

Dit thema behandelt alle aspecten die komen kijken bij het maken van een full-stack webapplicatie, inclusief een mobiele client. Voor de front-end maken we gebruik van javascript-technieken als Angular en React. Voor de back-end wordt gekeken naar verschillende technieken en architecturen zoals REST. Verder gaan we in op de opslag en het beschikbaar stellen van data via een ORM laag, polyglot persistence en loacle storage. Tenslotte wordt er gekeken naar het ontwikkelen van mobiele clients.

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Instituut voor Communicatie, Media & IT