Vak: Project IT Service Management & Security credits: 3

Vakcode
ITVP15ITS1
Naam
Project IT Service Management & Security
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
3
Taal
Nederlands
Coördinator
J.F. van der Lee
Werkvormen
  • Practicum / Training
  • Projectonderwijs
Toetsen
  • Project ITSM & Security - Overige toetsing

Leeruitkomsten

Infrastructuur
De student:
- bouwt in Azure een netwerk met Active Directory, door een domeiencontroller aan te sluiten in een Windows Forest
- configureert policies, homedirectories en Organisation Units (en andere gangbare requirements) binnen dit WIndows Forest
- bouwt een webserver naar eigen inzicht binnen de Windows Forest

ITSM
De student:
- beschrijft een organisatorisch security beleid
- voert een vereenvoudigde (security) proces audit uit volgens een gestandaardiseerde norm (bijv. ISO 27001)

Security
De student:
- implementeert de veiligheidsmaatregelen die opgesteld zijn (zie kopje ITSM) binnen een netwerk (zie koptje Infrastructuur)
- controleert of de eigen omgeving redelijkerwijs beveiligd is door middel van een configuratie audit
- voert een configuratie audit uit op een omgeving die door een andere partij is opgesteld
- controleert of de eigen omgeving redelijkerwijs beveiligd is door middel van een vulnerability scan
- voert een security scan uit op een omgeving die door een andere partij is opgesteld

Inhoud

De bedoeling van dit project is dat de vakken uit dit thema, Infrastructuur, Security awarness en ITSM, samen komen te vallen.

In dit project zet je een Windows netwerk (Forest) op in een groep van 4 of 5 studenten, met child-parent domain (2 DC per domein) in de cloudomgeving Azure. Daarnaast bouw je als groep nog een webserver er bij. Je zet met behulp van virtuele machines een infrastructuur op en stelt een aantal richtlijnen en regels op die gebruikt worden binnen de fictieve organisatie. Ter ondersteuning krijg je ook een Windows 10 (tevens webserver) en Kali-linux machine om testen mee uit te voeren. Bij de eerste oplevering moet je aantonen dat het netwerk correct functioneerd met (GPO's, OU's, WSUS, Auditing en monitoring).
Op het eind van het project krijg je toegang tot een project van een mede projectgroep en gaat daar de regels, richtlijnen en inrichting van de infrastructuur controleren. Bij de tweede oplevering (een week later), geef je presentatie en lever je securityrapport in, over je bevindingen van dit andere netwerk.

School(s)

  • Instituut voor Communicatie, Media & IT