Vak: Project Website Development credits: 5

Vakcode
ITVP16WEB1
Naam
Project Website Development
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
J.F. van der Lee
Werkvormen
  • Hoorcollege
  • Projectonderwijs
Toetsen
  • Project Website Development - Overige toetsing

Leeruitkomsten

De student kan:
  • eisen voor de applicatie ontwikkelen
  • een blauwdruk voor de applicatie ontwikkelen
  • een ontwerp van de schermen maken
  • een database samenstellen
  • een functioneel informatiesysteem bouwen in PHP

Inhoud

Het einddoel van het project is dat studenten een "volledig" functionele website gaan opleveren. Volledig houdt in dat alle beschreven functionaliteiten gedemonstreerd kunnen worden.
Alle leerstof komt samen bij het ontwikkelen van de website.
Om dit doel te bereiken worden projectgroepen gevormd. Iedere projectgroep begint met het opstellen van een Plan van Aanpak.
Tijdens de uitvoering van het project vindt er twee keer per week een tutoraat plaats. Iedere projectgroep bespreekt de voortgnag volgens het PvA. Tijdens elk tutoraat is de volledige projectgroep aanwezig.
Aan het eind van het project demonstreert de projectgroep hun website en leveren ze een rapport.
Naast het groepsproject levert iedere student ook een individuele opdracht in.
De becijfering:
Groepsprestatie 75%
Individuele prestatie 25%

School(s)

  • Instituut voor Communicatie, Media & IT