Vak: Rapporteren voor ICT credits: 2

Vakcode
ITVP17DAV5
Naam
Rapporteren voor ICT
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
2
Taal
Nederlands
Coördinator
J.F. van der Lee
Werkvormen
  • Werkcollege
Toetsen
  • Portfolio - Overige toetsing
  • Toets SV - Schriftelijk, organisatie tentamenbureau

Leeruitkomsten

        

1. De student schrijft een goed gestructureerd eenvoudig rapport in correct Nederlands. 
2. De student schrijft lezer- en doelgericht.
3. De student hanteert de basisvaardigheden van de algemene rapportagetechnieken.  
4. De student kent de juiste spelling- en formuleringsregels.

Inhoud

Centraal in het thema staan de basisvaardigheden Rapporteren, Spelling en Formulering. De student krijgt een intensieve training in de individuele schrijfvaardigheid. Wekelijks levert de student een schrijfproduct op. Onderwerpen van de weekopdrachten zijn: het structureren van informatie, rapportonderdelen, doel- en lezergericht schrijven, het ontwikkelen van een eenvoudig rapport, spelling en formulering. Een aantal opdrachten is gekoppeld aan een eenvoudige ICT-case uit een parallel lopend projectvak. De student neemt alle opdrachten op in een portfolio. Dit portfolio wordt beoordeeld door de docent en wordt waar nodig van feedback voorzien en besproken met de student.

Daarnaast maakt de student de toets Startvaardigheden (Spelling en Formulering, niveau 3F) Nederlands. Deze toets moet minimaal met een 5.5 worden afgesloten en mag niet gecompenseerd worden. Hoewel deze toets in principe zelfstudie is, biedt de expertgroep Communiceren en Samenwerken extra taaltrainingen aan waar studenten terecht kunnen die een onvoldoende hebben gehaald op de eerste kans.


 

School(s)

  • Instituut voor Communicatie, Media & IT