Vak: Wiskunde credits: 3

Vakcode
ITVP17ITS5
Naam
Wiskunde
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
3
Taal
Nederlands
Coördinator
J.F. van der Lee
Werkvormen
 • Practicum / Training
Toetsen
 • Wiskunde - Schriftelijk, organisatie tentamenbureau

Leeruitkomsten

De student kan:
 
 • rekenen (+,-,*,/) met getallen
 • rekenen (+,-,*,/) met symbolische getallen (algebra)
 • uit lineaire verbanden een impliciete variabele expliciet maken, een variabele oplossen
 • lineaire verbanden (tussen variabelen) herkennen en duiden
 • de beschrijvende parameters expliciet maken en duiden, snijpunten met assen en snijpunten met een andere lijn bepalen, grafiek schetsen, vergelijkingen oplossen
 • kwadratische verbanden herkennen en duiden:  de beschrijvende parameters expliciet maken en duiden, de top bepalen en snijpunten met assen bepalen grafiek schetsen, vergelijkingen oplossen
 • wortelverbanden herkennen en duiden: de beschrijvende parameters bepalen en duiden, snijpunten met assen bepalen, grafiek schetsen, vergelijkingen oplossen
 • exponentiele verbanden herkennen en duiden:
 • de beschrijvende parameters bepalen en duiden, snijpunten met assen bepalen, grafiek schetsen, vergelijking oplossen
 • logaritmische verbanden herkennen en duiden:
 • de beschrijvende parameters bepalen en duiden, snijpunten met assen bepalen, grafiek schetsen, vergelijkingen oplossen

Inhoud

rekenen, algebra, vergelijkingen (inclusief ongelijkheden), basisfuncties (lineaire-, kwadratische-, wortel-, exponentiele- en logaritmische-)

School(s)

 • Instituut voor Communicatie, Media & IT