Vak: Objectgeoriënteerd Programmeren 2 credits: 3

Vakcode
ITVP18DAB6
Naam
Objectgeoriënteerd Programmeren 2
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
3
Taal
Nederlands
Coördinator
J.F. van der Lee
Werkvormen
 • Hoorcollege
 • Practicum / Training
 • Werkcollege
Toetsen
 • Objectgeoriënteerd Programmeren 2 - Schriftelijk, organisatie tentamenbureau
 • Practicum - Overige toetsing

Leeruitkomsten

 
 • De student begrijpt klassen, objecten en variabelen.
 • De student begrijpt besturingsstructuren, de standaardbibliotheek, het verzamelkader en de iterator.
 • De student begrijpt UML-technieken.
 • De student begrijpt overerving, inclusief polymorfisme van variabelen, instanceof en (up) casting.
 • De student identificeert code kwaliteits- en programmeerstandaarden.
 • De student kan werken met klassen, objecten en variabelen.
 • De student kan werken met controlestructuren, de standaardbibliotheek, het verzamelkader en de iterator.
 • De student past UML-technieken toe.
 • De student past overerving toe, inclusief polymorfisme van variabelen, instanceof en (up) casting.
 • De student past foutafhandeling door middel van exceptions toe.

Inhoud

Deze cursus gaat verder waar zijn OOP1 ophield.

Er wordt dieper ingegaan op OOP-concepten, waaronder overerving, abstractie en polymorfisme.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan grafische gebruikersinterfaces en foutafhandeling (exceptions). Tot slot worden het gebruik van een IDE en MVC behandeld.

School(s)

 • Instituut voor Communicatie, Media & IT